Gdzie należy zamontować rejestratory czasu pracy?

Pracownicy, którzy nie przestrzegają godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy, generują duże straty dla przedsiębiorstwa. Nic dziwnego, że właściciele firm coraz częściej inwestują w rejestratory czasu pracy, dzięki którym mogą sprawować pełną kontrolę nad działaniami swoich podwładnych.

 

rejestrator czasu

Dlaczego warto zainwestować w systemy nadzoru czasu pracy?

Zastosowanie systemu rejestracji czasu pracy to świetny sposób na zdyscyplinowanie osób zatrudnionych i zminimalizowanie formalności związanych z prowadzeniem list obecności. Stosując zaawansowane systemy nadzoru  rozliczenie czasu pracy nie będzie już problematyczne.

 

System rejestracji czasu pracy – jak wygląda? 

Rejestratory czasu pracy składają się z karty zbliżeniowej, przypisywanej pracownikowi, rejestratora oraz programu komputerowego do obsługi systemu. System odnotowuje początek i koniec czasu pracy osoby zatrudnione, wyjścia służbowe oraz wszelkie przerwy w pracy. Biorąc pod uwagę konieczność personalizacji systemu, rejestratory są często projektowane z uwzględnieniem potrzeb konkretnej firmy. W zależności od branży posiadają liczne funkcje pomocnicze, które usprawniają rozliczanie czasu pracy pracowników. Nowoczesne systemy generują raporty, co pozwala całkowicie wyeliminować błędy czynnika ludzkiego.

 

Gdzie zamontować rejestratory czasu pracy?

Nowoczesne rejestratory czasu pracy są produkowane z trwałych materiałów, dlatego mogą być montowane zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku. Częstą praktyką firmową jest montaż dwóch czytników, które pozwalają rozróżnić rejestrację wejścia od rejestracji zakończenia pracy. Najlepszą lokalizacją jest obszar przy wejściu do budynku, np. przy bramie wejściowej, lub w samym obiekcie. Nowoczesne rozwiązania są na tyle elastyczne, że dają możliwość instalacji na niewielkich obszarach i kluczowych miejscach z punktu widzenia infrastruktury budynku – tak, aby każdy pracownik musiał obligatoryjnie odnotować moment rozpoczęcia pracy.