Kolczatki Drogowe

Kolczatka drogowa znajduje zastosowanie jako dodatkowe fizyczne ograniczenie przejazdu przede wszystkim przy wjeździe na parking czy teren innego strzeżonego obiektu, takiego jak przedsiębiorstwo albo magazyn. Prosta, a jednocześnie niezawodna konstrukcja kolczatki drogowej umożliwia skuteczne zapobieganie wjazdowi do miejsca z ograniczonym dostępem. 


Budowa kolczatki drogowej


Tego rodzaju zapora drogowa jest stalową konstrukcją, w której wnętrzu znajduje się ułożyskowany wałek z kolcami rozlokowanymi się na całej długości kolczatki. Na zaporze umiejscowione jest ożebrowanie, którego zadaniem jest zapobieganie ugięciu blachy podczas przejazdu pojazdu. Kolczatkę drogową mocuje się do fundamentu przy pomocy rozporowych albo stalowych kołków tak, by zagwarantować pełną stabilność nawet podczas nacisku kilkutonowego samochodu. 


Jak działa kolczatka drogowa?


Kolczatki drogowe bardzo często sprzężone są z ramieniem szlabanu poprzez odpowiednie ścięgno. Podczas podnoszenia szlabanu zęby kolczatki zostają automatycznie schowane w obudowie. Tym samym przejazd przez kolczatkę nastąpić może jedynie w momencie, gdy ramię szlabanu zostanie całkowicie podniesione. Duże siły nacisku działające na kolczatkę podczas przejazdu samochodu sprawiają, że musi być ona montowana do stabilnego i twardego podłoża. Nie wszystkie kolczatki muszą jednak współdziałać ze szlabanem. W przypadku kolczatek jednostronnych kolce chowają się pod naciskiem opon samochodu, a po jego przejeździe podnoszą się dzięki działaniu zamontowanych w kolczatce ciężarków wewnętrznych bezwładnościowych. Taka konstrukcja sprawia, że w przeciwną stronę przejazd jest niemożliwy. 


Zastosowanie kolczatek drogowych


Kolczatki drogowe znajdą zastosowanie wszędzie tam, gdzie konieczne okaże się zablokowanie wjazdu przed niepożądanymi gośćmi oraz nieuprawnionymi osobami. Zapory drogowe wykonane są ze stali i zazwyczaj można podzielić je na jednostronne lub dwustronne w zależności od tego, czy zabezpieczają jedynie wjazd lub wyjazd, czy też kontrolują ruch w obie strony. Kolczatki mogą być nawierzchniowe lub podziemne, malowane lub ocynkowane. Tak szeroki wybór sprawia, że każdy może znaleźć zaporę drogową, która będzie przystosowana do specyfiki danego miejsca i indywidualnych potrzeb. Kolczatki produkowane są zarówno z myślą o samochodach osobowych, jak i ciężarowych, w związku z tym na rynku dostępna jest zarówno zapora drogowa dla niewielkich samochodów, jak i dla samochodów dostawczych o ciężarze do 3,5 tony albo dla jeszcze większych samochodów ciężarowych o nacisku do 8 ton.


Oferta


W naszej ofercie znajduje się szeroki wybór kolczatek sprężynowych – między innymi:

  • malowana kolczatka do samochodów osobowych;
  • malowana kolczatka do samochodów ciężarowych;
  • ocynkowana kolczatka dla samochodów osobowych;
  • ocynkowana kolczatka dla samochodów ciężarowych;
  • kolczatka sprzężona z barierą, podziemna, ocynkowana;
  • kolczatka bezwładnościowa, ocynkowana;
  • dwustronna kolczatka nawierzchniowa, sprzężona z barierą.
Abram

Kontrola dostępu - KOLCZATKA

STREFA PARTNERA

Kliknij, aby się zalogować

Login: test , Hasło: test

Zaloguj się
Hasło:
Opis produktu

Kolczatki sprzężone z barierą - cena za 1mb:

1. Malowana - dla samochodów osobowych

cena netto: 
cena brutto: 

2. Malowana - dla samochodów ciężarowych (8 ton nacisku na oś)

cena netto: 
cena brutto: 

Niniejsza strona jest stroną informacyjną i nie jest ofertą handlową w rozumieniu KC. 

3. Ocynkowana -  dla samochodów osobowych

cena netto: 
cena brutto: 

4. Ocynkowana - dla samochodów ciężarowych (8 ton nacisku na oś)

cena netto: 
cena brutto: 

5. Sprzężona z barierą, podziemna, ocynkowana - dla samochodów ciężarowych (8 ton nacisku na oś)

cena netto:
cena brutto: 

6. Bezwładnościowa, ocynkowana dla samochodów ciężarowych (8 ton nacisku na oś)

cena netto: 
cena brutto: 

7. Dwustronna, sprzężona z barierą, nawierzchniowa, ocynkowana dla samochodów ciężarowych (8 ton nacisku na oś)

cena netto: 
cena brutto:

Cięgno sprzęgające kolczatkę z barierą

cena netto: 
cena brutto: